Bezmetalni krune most gore i dole-Stomatolog Beograd

Bezmetalni krune most gore i dole-stomatolog Beograd

Bezmetalni krune krunice most gore i dole-Stomatolog Beograd

Bezmetalne krunice krune - Stomatolog Beograd

Bezmetalne krunice krune-stomatolog Beograd

Bezmetalne krunice krune-stomatolog Beograd

Metalokeramicki cirkularni most gore-stomatolog Beograd

Metalokeramicki cirkularni most gore-stomatolog Beograd

Metalokeramicki cirkularni most gore-stomatolog Beograd

Metalokeramicki cirkularni most gore-Stomatolog Beograd

Metalokeramicki cirkularni most gore-stomatolog Beograd

Metalokeramicki cirkularni most gore-stomatolog Beograd

Totalna proteza pre-stomatolog Beograd

Totalna proteza pre-stomatolog Beograd

Totalna proteza pre-stomatolog Beograd

Totalna proteza -stomatolog Beogra

Totalna proteza -stomatolog Beograd

Totalna proteza -stomatolog Beogra

Metalokeramicki most gore i dole-Stomatolog Beograd

Metalokeramicki most gore i dole-stomatolog Beograd

Metalokeramicki most gore i dole-Stomatolog Beograd

Metalokeramicki most gore i dole-stomatolog Beograd

Metalokeramicki most gore i dole-stomatolog Beograd

Metalokeramicki most gore i dole-stomatolog Beograd

Metalokeramicki cirkularni most gore,dole kombinovani rad sa atecmenima-stomatolog Beograd

Metalokeramicki cirkularni most gore,dole kombinovani rad sa atecmenima-stomatolog Beograd

Metalokeramicki cirkularni most gore,dole kombinovani rad sa atecmenima-stomatolog Beograd

Metalokeramicki cirkularni most gore,dole kombinovani rad sa atecmenima-stomatolog Beograd

Metalokeramicki cirkularni most gore,dole kombinovani rad sa atecmenima-stomatolog Beograd

Metalokeramicki cirkularni most gore,dole kombinovani rad sa atecmenima-stomatolog Beograd

Metalokeramicke krune i vizil sa atecmenima-stomatolog Beograd

Metalokeramicke krune i vizil sa atecmenima-stomatolog Beograd

Metalokeramicke krune i vizil sa atecmenima-stomatolog Beograd

Metalokeramicke krune i vizil sa atecmenima-stomatolog Beograd

Metalokeramicke krune i vizil sa atecmenima-stomatolog Beograd

Metalokeramicke krune i vizil sa atecmenima-stomatolog Beograd

pre-12

posle 12 1

Pacijent V.M – uradjeno gornjih 8 prednjih zuba

Pacijent V.M - uradjeno gornjih 8 prednjih zuba

Bezmetalne krune -stomatolog Beograd

Bezmetalne krune -stomatolog Beograd

Bezmetalne krune -stomatolog Beograd

Metalokeramicki cirkularni most-stomatolog Beograd

Metalokeramicki cirkularni most-stomatolog Beograd

Metalokeramicki cirkularni most-stomatolog Beograd

Metalokeramicki most na implantima-stomatolog Beograd

Metalokeramicki most na implantima-stomatolog Beograd

Metalokeramicki most na implantima-stomatolog Beograd

Metalokeramicki most na implantima-Stomatolog Beograd

Metalokeramicki most na implantima-stomatolog Beograd

Metalokeramicki most na implantima-Stomatolog Beograd

Gornja totalna proteza-Stomatolog Beograd

Gornja totalna proteza-stomatolog Beograd

Gornja totalna proteza-stomatolog Beograd

Bezmetalne krunice krune navlake

Bezmetalne krunice gore-Stomatolog Beograd Dr Branislava Smiljkovic

Bezmetalne-krunice krune -gore-Stomatolog-Beograd

Bezmetalne krunice krune gore-Stomatolog Beograd

Bezmetalne-krunice krune -gore-Stomatolog-Beograd

Bezmetalne-krunice-Gore-Stomatolog-Beograd

Bezmetalne krunice – Gore – Stomatolog Beograd

Bezmetalne-krunice-Gore-Stomatolog-Beograd

Protetika Galerija

Sve slike, bezmetalne krune krunice,metalokeramićke navlake ,zirkon, zubni mostovi u zadnjoj fazi rada na pacijentima