Najbolja prevencija u borbi protiv karijesa je svakako redovan stomatološki pregled. Preporučuje se dva puta godišnje, a u uslovima saniranih zuba i uspostavljene dobre oralne higijene, obavezan je pregled jednom godišnje.

     Usta su dinamična sredina neprekidno izložena dejstvu raznih uticaja, pre svega mehaničkih – jake sile koje se razvijaju pri žvakanju – a onda i hemiskih –hrana, piće, raspadni produkti mikroorganizama.

   Savremeni tempo života i način ishrane nikako ne pogoduju dobrom zdravlju zuba.Zato je redovan stomatološki pregled neophodan da bi se sprečili ili rano otkrili odredjeni poremećaji.

Pregled i konsultacije su besplatni

Jedino je potrebno zakazati pregled 

Da li ćete imati dobre zube zavisi od Vas i od vašeg stomatologa