NON PREP VINIRI – Luminiri

luminiri

LUMINIRI

Luminir Viniri su porculanske Ljuspice unapred  fabrički napravljane i oblikovane i ne zahtevaju dodatna brušenja zuba. Luminiri Viniri su ekstremno tanki i velike čvrstoće a samo postavljanje je brzo i bezbolno. Nezaobilazan je deo savršenog Smile-Makeovera i mogu u znatnoj meri preoblikovati osmeh.

Luminirima Venirima efektno prekrivamo i prikrivamo postojeće nedostatke, popunjavamo međuprostor. Prekrivamo zube sa prebojenom nijansom, povećavamo vremenom istrošene zube.

Za postavljanje luminira pacijent dolazi samo dva puta u ordinaciju.

Tokom prve posete se uzima otisak vilice i eventualno se pravi fotografija osmeha i njena analiza. Eventualno se laserom koriguju desni da bi bili simetrični, a ujedno se i određuje nijansa.

U toku sledeće posete se pristupa cementiranju ljuspica i tretman je gotov.

NonPrep Viniri Pre i PosleNonPrep Viniri Pre i Posle 1

Novi holistički pristup 

RAZLIKA IZMEDJU LUMINIRA I VENIRA

Osnovna razlika je u materijalu od koga su napravljeni. Luminiri su izliveni od specijalne vrste porculana koja ih čini jačim i izdržljivijim a ujedno i tanjim od klasično napravljenih vinira. Najveća prednost je što luminiri ne zahtevaju prethodnu obradu zuba (korekcije su minimalne) i ne zahtevaju pripremu. Samim tim je skidanje luminira sa zuba reverzibilna procedura dok kod vinira to nije slučaj. Skidanjem luminira ponovo ostavljamo naše prirodne zube. Moguće je i stavljati ih preko postojećih krunica kako bi dobili uniforman izgled.

O Ceni ovde