Bezmetalne navlake krune most gore i dole - Stomatolog Beograd
Metalokeramicki cirkularni most gore-stomatolog BeogradBezmetalne krunice krune navlake- Stomatolog BeogradBezmetalne navlake krune most gore i dole - Stomatolog Beograd

Protetika

Protetika bezmetalne navlake krunice krune Protetika bezmetalne navlake krunice krune danas stavlaj na prvo mesto. Bezmetalna keramika nema zamenu u modernoj stomatologiji. Nekada su se koristilie metalokeramicke navlake krunice krune ali danas one gube znacaj. Danas covek daje puno znacaj estetskom izgledu. Tako da je izgled zuba dominantna kategorija u estetici lica. Jedino na taj…