Bezmetalne krunice krune gore-Stomatolog Beograd Dr Branislava Smiljkovic

Bezmetalne krunice krune gore-Stomatolog Beograd Dr Branislava Smiljkovic

Bezmetalne krunice krune navlake- Stomatolog Beograd

Bezmetalne krunice krune-stomatolog Beograd

Bezmetalne krunice krune navlake -Stomatolog Beograd

Bezmetalne krunice krune-Stomatolog Beograd

Lasersko beljenje izbeljivanje -Stomatolog Beograd

Lasersko beljenje -stomatolog Beograd

Metalokeramicki most na implantima-Stomatolog Beograd

Metalokeramicki most na implantima-stomatolog Beograd

Bezmetalne krunice krune gore-Stomatolog Beograd

Bezmetalne krunice krune gore-stomatolog Beograd

Metalokeramicki most gore i dole-Stomatolog Beograd

Metalokeramicki most gore i dole-stomatolog Beograd

Metalokeramicki most gore i dole-Stomatolog Beograd

Gornja totalna proteza-Stomatolog Beograd

Gornja totalna proteza-stomatolog Beograd

Gornja totalna proteza-stomatolog Beograd

Stomatolog Beograd-Cirkon-Gornja vilica-Bezmetalne krunice

Stomatolog Beograd-Cirkon-Gornja vilica-Bezmetalne krunice

Stomatolog Beograd-Cirkon-Gornja vilica-Bezmetalne krunice

Bezmetalne krunice krune navlake -Cirkon-Stomatolog Beograd-Dr Branislava Smiljković

Bezmetalne krunice krune-Cirkon-Stomatolog Beograd

Metalokeramicke krunice krune-gore-Stomatolog Beograd Dr Branislava Smiljković

Metalokeramicke krunice gore-stomatolog Beograd Dr Branislava Smiljkovic.

Bezmetalne-krunice krune navlake -gore-Stomatolog-Beograd

Bezmetalne krunice krune gore-Stomatolog Beograd

Bezmetalne-krunice krune -gore-Stomatolog-Beograd

Bezmetalne krunice krune gore-Stomatolog Beograd Dr Branislava Smiljković

Bezmetalne krunice krune gore-Stomatolog Beograd Dr Branislava Smiljkovic

Bezmetalne krunice krune gore-Stomatolog Beograd Dr Branislava Smiljković

Bezmetalne krunice krune navlake-White bleaching-Stomatolog Beograd-Dr Branislava Smiljković

Bezmetalne krunice krune-Gore-White bleaching-Stomatolog Beograd-Dr Branislava Smiljkovic

Bezmetalne Krunice Navlake-White bleaching-Stomatolog Beograd-Dr Branislava Smiljković

Bezmetalne Krunice-Gore-White bleaching-Stomatolog Beograd-Dr Branislava Smiljkovic

Bezmetalne krunice-krune - gore -Dr Branislava Smiljkovic

Bezmetalne krunice-krune – gore -Dr Branislava Smiljkovic

Bezmetalne krunice-krune - gore -Dr Branislava Smiljkovic

Metalokearmicke krune-krunice -Gornja i donja vilica-Dr Branislava Smiljkovic

Metalokearmicke krunice -krune-Gornja i donja vilica-Dr Branislava Smiljkovic

Metalokearmicke krunice krune-Gornja i donja vilica-Dr Branislava Smiljkovic

Bezmetalne krunice krune navlake Stomatolog Beograd Dr Branislava Smiljkovic

Bezmetalne krunice krune Stomatolog Beograd

Bezmetalne krunice krune Stomatolog Beograd Dr Branislava Smiljkovic

Bezmetalne krunice krune Navlake-Stomatolog-Beograd-Dr-Branislava-Smiljković

Bezmetalne krunice krune-Gore-Stomatolog Beograd-Dr Branislava Smiljkovic

Tri bezmetalne krunice krune i tri vinira-Gore-Stomatolog Beograd-Dr Branislava Smiljkovic

Tri bezmetalne krunice krune i tri vinira – Gore -Stomatolog Beograd-Dr Branislava Smiljkovic

Bezmetalne-krunice krune-gore-Stomatolog-Beograd-Dr-Branislava-Smiljković

Bezmetalne krunice krune, gore -Stomatolog Beograd – Dr Branislava Smiljkovic

Bezmetalne-krunice krune-gore-Stomatolog-Beograd-Dr-Branislava-Smiljković

Bezmetalne krunice ,gore – Stomatolog Beograd – Dr Branislava Smiljkovic

Metalokeramičke-krunice krune -gore-od-6-do-6 Stomatolog Beograd dr Branislava Smiljković

Metalokeramicke-krunice krune-gore-od-6-do-6 Stomatolog Beograd dr Branislava Smiljkovic

Bezmetalne krunice krune, gore-dr Branislava Smiljković-Stomatolog Beograd

Bezmetalne krunice krune, gore-dr Branislava Smiljkovic-Stomatolog Beograd

Bezmetalne krunice krune,gore-dr Branislava Smiljkovic-Stomatolog Beograd

Metalokeramicke krunice krune gore ,6-6-Dr Branislava Smiljković-Stomatolog Beograd

Metalokeramicke krunice krune gore ,6-6-Dr Branislava Smiljkovic-Stomatolog Beograd

Bezmetalne krunice krune ,gore i dole.Stomatolog Beograd dr Branislava Smiljković

Bezmetalne krunice krune, gore i dole Stomatolog Beograd dr Branislava Smiljkovic

Bezmetalne krunice krune,gore i dole.Stomatolog Beograd dr Branislava Smiljkovic

Bezmetalne krunice krune, gore i dole Stomatolog Beograd dr Branislava Smiljković

Bezmetalne krunice krune, gore i dole Stomatolog Beograd dr Branislava Smiljkovic

Bezmetalne krunice krune,gore i dole Stomatolog Beograd dr Branislava Smiljkovic

Bezmetalne krunice krune -Zirkon-6 do 6-Stomatolog Beograd Dr Branislava Smiljković

Bezmetalne krunice krune-Zirkon-6 do 6-Stomatolog Beograd Dr Branislava Smiljkovic

Bezmetalne krunice,krune-Zirkon-6 do 6-Stomatolog Beograd Dr Branislava Smiljković

Bezmetalne krunice krune,krune-Zirkon-6 do 6-Stomatolog Beograd Dr Branislava Smiljkovic

Bezmetalne krunice krune navlake - Zirkon - Gore i dole -Stomatolog Beograd Dr Branislava Smiljković

Bezmetalne krunice krune – Zirkon – Gore i dole -Stomatolog Beograd Dr Branislava Smiljkovic

Bezmetalne krunice krune navlake-6-6-Zircon-Stomatolog Beograd Dr Branislava Smiljkovic

Bezmetalne krunice krune-6-6-Zircon-Stomatolog Beograd Dr Branislava Smiljkovic

Bezmetalne krunice krune-6-6-Zircon-Stomatolog Beograd Dr Branislava Smiljkovic

Cirkularni most gore-Metalokeramicke krunice-krune - od 6 do 6 -Stomatolog Beograd Dr Branislava Smiljkovic

Cirkularni most gore-Metalokeramicke krunice-krune – od 6 do 6 -Stomatolog Beograd Dr Branislava Smiljkovic

Bezmetalne-krunice krune navlake -Dr Branislava Smiljković Stomatolog Beograd

Bezmetalne krunice krune-Dr Branislava Smiljkovic Stomatolog Beograd

Bezmetalne krunice krune gore 2-2 Stomatolog Beograd Dr Branislava Smiljkovic

Bezmetalne krunice krune gore 2-2 Stomatolog Beograd Dr Branislava Smiljkovic

Bezmetalne krune krunice Stomatolog Beograd Dr Branislava Smiljković

Bezmetalne krune krunice

Bezmetalne krunice krune

Bezmetalne krunice krune

NonPrep Viniri Pre i Posle

NonPrep Viniri Pre i Posle

NonPrep Viniri Pre i Posle 1

NonPrep Viniri Pre i Posle 1

NonPrep Luminiri Stomatolog Beograd Dr Branislava Smiljkovic

NonPrep Luminiri Stomatolog Beograd Dr Branislava Smiljkovic

NonPrep Luminiri Stomatolog Beograd Dr Branislava Smiljkovic

NonPrep Luminiri Stomatolog Beograd Dr Branislava Smiljkovic

Bezmetalne krunice Gore Dole Stomatolog Beograd Dr Branislava Smiljkovic

Bezmetalne krunice Gore Dole Stomatolog Beograd Dr Branislava Smiljkovic

Bezmetalne krunice Gore Dole Stomatolog Beograd Dr Branislava Smiljkovic

Bezmetalne krunice Gore Dole Stomatolog Beograd Dr Branislava Smiljkovic

Bezmetalne krunice sa Cirkonom Stomatolog Beograd dr Branislava Smiljkovic

Bezmetalne krunice sa Cirkonom Stomatolog Beograd dr Branislava Smiljkovic

Viniri NonPrep Keramicke Fasete Dr Branislava Smiljkovic Stomatolog Beograd

Viniri NonPrep Keramicke Fasete

Viniri NonPrep Keramicke Fasete Dr Branislava Smiljkovic Stomatolog Beograd

Bezmetalne Krune Krunice Gore Dole Stomatolog Beograd Dr Branislava Smiljkovic

Bezmetalne Krune Krunice Gore Dole

Bezmetalne Krune Krunice Gore Dole Stomatolog Beograd Dr Branislava Smiljkovic

Bezmetalne Krune Krunice Gore Dole

Viniri Bezmetalne Krunice Gore Stomatolog Beograd Dr Branislava Smiljkovic

Viniri Bezmetalne krunice Gore

Bezmetalne krunice krune Gore Dole Dr Branislava Smiljkovic Stomatolog Beograd

Bezmetalne krune krunice Gore Dole

Bezmetalne krunice krune Gore Dole Dr Branislava Smiljkovic Stomatolog Beograd

Galerija slika

Bezmetalne krunice, bezmetalne krune, viniri, Non Prep Luminiri, keramicke fasete, metalokeramicke krunice, metalokeramicke krune. Zubni mostovi od bezmetalne keramike kao i bezmetalni mostovi od metalokeramickih krunica.

Beljenje zuba ordinacijsko.

Proteze sa atacmenima od bezmetalne keramike kao i od metalokeramickih krunica. Rad koji je pre pojave implanata bio najbolji protetski rad. Fiksne bezmetalne krunice na implantima kao i fiksne metalokeramicke krunice na implantima.

Implante koje koristimo u radu su implantni sistemi BREDENT, STRAUMAN KAO I NOBEL

Njihovim koristenjem u praksi nismo imali negativnih iskustava.

Pokazali su se u praksi najbolji za kasnije sve protetske radove, odnosno za nadogradnje zuba od bezmetalne keramike kao i za metalokeramicke krunice

Nismo pravili kompromis kod kvaliteta ni implanata kao ni kod koristenja keramike IVOCLAR

Kombinovni zubni niz od bezemtalnih krunica i NonPrep Vinira.

Ispravljanje zuba folijama sa primerom od samog pocetka terapije zatim tokom i pri kraju terapije

Tu mozete videti primer jednog izuzetno komplikovanog slucaja koji je zahteva i vadjenje jednog zuba u donjoj vilicikao bi se stvorio prostor da teskoba zuba moze da se ispravi. Slucaj smo stavili da vidite kako folije za ispravljanje zuba mogu da se koriste kao fiksna proteza. Posto je i dan danas neverica kod mogucnost ispravljanja zuba folijama umesto standardne fiksne proteze

INVISALIGN sistem se ispostavio u praksi kao i kod implanata odnosno implantnih sistema revolucionarno otkrice

Sve slike u galeriji su zavrsne faze rada osim par koje pokazuju slucajeve pre i posle

Slike koje vidite su radjene nakon izvedenog rada i odslikavaju pravu sliku pacijenta. Slike nisu sredjivane u foto shoputako da mozete vidite pravo stanje

Vodili smo racuna da i pacijente ne unemiravamo posle izvedenog rada

Ima par slika gde mozete da vidite i iz daljine kao i iz blizine kako izgleda situacija u ustima

Kao i kvalitet keramike koju koristimo

Preko 95 % slucajeva je koristena najbolja keramika IVOCLAR za izradu bezmetalnih krunica.

To je materijal koji trenutno nema konkurenciju za izradu bezmetalnih krunica kao i za izradu metalokeramickih krunica

Slike pre radova smo stavili na zahtev pacijenata posto takve slucajeve uglavnom koristimo za nasu strucnu praksu