Bezmetalne krunice krune za zube

 • Bezmetalne krunice krune za zube su visokovredne estetske nadoknade. Po svim fizičkim osobinama su najpribližnije prirodnim zubima. Za razliku od vinira rade se u slučajevima većih oštećenja prednjih zuba. Koriguju oblik i boju zuba, a mogu se korigovati i blage položajne anomalije.
 • Zubi se bruse 0,5-1 mm za razliku od metalokeramičkih kruna gde se brusi 1,5-2 mm. Što je u biološkom i profilaktičkom smislu od presudnog značaja za zdravlje zuba nosača. Visoka estetska vrednost ovih nadokknada potiče od fizičkih osobina materijala od kojih se izradjuju, a to su cirkonijum, litijum-disilikatna keramika ,presovana keramika itd.
 • Svi ovi materijali su svetlosno propuštajući kao i prirodni zubi, te su posebno pogodni i u situacijama kad se ne rade svi prednji zubi. Mada moram reći da simetrija nije nigde možda toliko bitna ili vidna kao što je u slučaju zuba.Tako da je najbolje resenje da se bezmetalne krunice krune navlake za zube koriste za zamenu vaseg zuba.
 • Kako se vremenom desni prirodno povlače, ne postoji bojazan da će se videti metalni rub, kao kod metalokeramičkih kruna.
 • Trajnost je takodje duža nego kod metalokeramičkih kruna, upravo zbog estetske superiornosti.
 • Garancija na ove krune je deset godina

NOVI ZUBI  ZA 2 DANA – Bezmetalne krunice krune za zube

 • Cele zircon krune i mostovi   danas se izradjuju uz pomoc savremenih CadCam sistema. U sebi spajaju lepotu  prirodnog materijala zirkona  I superiornu kompjuterski vodjenu izradu.
 • Same po sebi lepe ,sa mogucnoscu individualizacije prema estetskim  zahtevima pacijenata  imaju I niz prednosti nad metalokeramickim ali I bezmetalnnim keramickim krunama I mostovima.
 • Pre svega  to je  svakako kolicina zubne substance koja se uklanja  a  koja je duplo manja  od metalokeramickog sistema.
 • Velika cvrstoca  omogucava I radove velikog raspona  cak i cirkularne mostove I njihovu trajnost   Cele zircon krune se ne mogu ostetiti ni mehanicki  ni  hemijski,
 • Lepotu  kompjuterskog dizajna  I precizne izrade   ne mogu dostici ni najveci majstori.
 • Vreme  izrade je zaista minimalno
 • Materijal je potpuno biokompatibilan , za razliku od metalokeramike  a  posebno  ga lepo prihvataju  desni I sluzokoza usta.
 • Ukoliko  imate  potrebu  za  mostovima   promenom  oblika I polozaja  zuba,  Ovo je svakako najbolji  izbor  I   vasa najbolja  investicija. Tako da suma sumarum bezmetalne krunice krune za zube su definitivno najbolje resenje.

VENIRI KERAMIČKE FASETE

 • Najvrednije zubne nadoknade koje trenutno postoje,u biološkom i estetskom smislu,su keramičke fasete ili viniri.Indikovani su obično za izradu gornjih prednjih zuba.Postavljaju se samo na spoljašnju stranu zuba.
 • Ovo su biološki vredne nadoknade jer je priprema zuba minimalna.Naime skida se samo 0,3 do 0,5 mm zubne supstance s prednje strane zuba(za metalokeramiku se skida 1,5 do2.0 mm sa svih strana zuba).
 • Koriste se za korekciju boje i oblika, a redje nepravilnosti položaja zuba.Materijal koji se koristi,je top kvaliteta,u smislu trajnosti, biokompatibilnosti i prirodnosti. Najčešće se koriste, cirkonija, aluminijum-disilikatna keramika e-max presovana keramika itd.
 • Sa minimalnom intervencijom na zubima  možete dobiti ono što ste oduvek želeli.
 • Ovo je nadoknada kojom se može postići najviši estetski nivo.
 • Garancija za ove nadoknade je 10 godina  ali samo ako bočno ostane ista situacija kao u momentu postavljanja vinira (ako pacijent ne vadi bočno zube, ili ako izvadjene zube odmah nadoknaadi mostovima)
 • Naša stomatološka ordinacija bazira svoju praksu na stomatološ – koj protetici. Izradjujemo sve vrste protetskih nadoknada

LUMINIRI

 • Lumineers su porculanske ljuspice unapred  fabrički napravljane i oblikovane i ne zahtevaju dodatna brušenja zuba. Ekstremno su tanki i velike čvrstoće a samo postavljanje je brzo i bezbolno. Nezaobilazan je deo savršenog Smile Makeovera i mogu u znatnoj meri preoblikovati vaš osmeh.
 • Njima efektno prekrivamo i prikrivamo postojeće nedostatke, popunjavamo međuprostor, prekrivamo zube sa prebojenom nijansom te povećavamo vizuelno vremenom istrošene zube. Za postavljanje lumineersa pacijent dolazi samo dva puta u ordinaciju.
 • Tokom prve posete se uzima otisak vilice i eventualno se pravi fotografija osmeha i njena analiza. Eventualno se laserom koriguju desni da bi bili simetrični a ujedno se i određuje nijansa. U toku sledeće posete se pristupa cementiranju ljuspica i tretman je gotov.

 

RAZLIKA IZMEDJU VENIRA I LUMINIRA

 •  Osnovna razlika je u materijalu od koga su napravljeni. Luminiri su izliveni od specijalne vrste porculana koja ih čini jačim i izdržljivijim a ujedno i tanjim od klasično napravljenih venira.
 • Najveća prednost je što luminiri ne zahtevaju prethodnu obradu zuba (korekcije su minimalne) i ne zahtevaju pripremu. Samim tim je skidanje luminira sa zuba reverzibilna procedura dok kod vinira to nije slučaj.
 • Skidanjem luminira ponovo ostavljamo naše prirodne zube.
 • Moguće je i stavljati ih preko postojećih krunica kako bi dobili uniforman izgled

METALO KERAMICKE KRUNE I MOSTOVI

 • Metalokeramičke krune kao solo nadoknade služe da zamene  nedostajuće zubne površine jednog zuba.
 • Rade se kad je potrebno korigovati oblik, položaj, boju zuba, a najčešće se rade zbog velike kariozne destrukcije koju nije moguće sanirati plombom.
 • Estetski i funkcionalno potpuno imitiraju prirodne zube
 • Izuzetno  trajan rad.

METALOKERAMICKI MOSTOVI

 • Izradjuju se kod nedostatka jednog ili više zuba , kad raspored preostalih zuba  omogućava da se na njih putem kruna naslone  zubi koji nedostaju.
 • Preostali zubi se bruse. prvo se radi metalna konstrukcija na koju se kasnije  slaže i peče keramikaRad se trajno cementira – ne skida se. po komforu i profilaktičkim svojstvima,  a u slučaju dobro postavljene indikacije  rad je trajan i sprečava dalje propadanje oralnih tkiva.
 • Valja spomenuti dileme koje se javljaju oko prekomernog žrtvovanja tvrdih zubnih tkiva. Ako su zubi nosači već pod plombama  mnogo bolje ih je staviti ispod krune jer ona zatvara zub sa svih strana i u uslovima dobre oralne higijene nema bojazni da će se zub kvariti.
 • Ukoliko su nosači potpuno zdravi  procenjuje se da li je narušena ravnoteža medju silama koje deluju u ustima,  pa se na osnovu toga postavlja indikacija .
 • Ukoliko ravnoteža nije narušena, što je retko, ne mora se ništa raditi. ukoliko je ravnoteža narušena – zubi se naginju, isplivavaju u bezubi prostor suprotne vilice – nedostajući zubi se moraju nadoknaditi.

PARCIJALNE I AKRILATNE PROTEZE

 • Izradjuju se kod pacijenata koji nemaju svoje zube ili ih imaju veoma malo ili kao prelazne proteze kad se planira rad na implantima, posle režanj operacije…
 • Skeletirane parcijalne proteze
  Ovo su trajne proteze koje predstavljaju najbolje proteze u konvencionalnoj protetici. njihova vrednost je u njihovoj profilaktičkoj ulozi. naime, one uz pomoć pažljivo odabranih elemenata mogu da iskoriste preostale zube za prenos sila žvakanja čime čuvaju kost od prevelike resorpcije.

KADA TREBA DA IH RADITE

 • Krunica je laboratorijski napravljena navlaka,koja sa svih strana pokriva zub.
 • Krunicu izradjujemo u sledećim situacijama:
 1.  Kada  zub ima veliku plombu koja često ispada ili se lomi jer ne može da izdrži pritisa
 2.  Kada su po uklanjanju karijesa ostali visoki i tanki zidovi zuba koji se mogu lako polomiti,
 3.  lečeni zubi koji su po pravilu oslabljeni pravljenjem pristupnog puta ka korenskim kanalima, a uz to su i krti
 4.  Zubi koji su promenili boju
 5.  Zubi koji su lošije postavljeni u zubnom nizu
 6.  Prelomljeni zubi , kad je ostao samo koren zuba
 7.  Da izradimo krunu na implantu

KRUNICE KRUNE ZA ZUBE MOGU BITI IZRADJENE :

 • Cele od metala
 • Metalokeramičke
 • Cele od keramike
 • Cele metalne krunice se danas retko izradjuju,zbog estetske neprihvatljivosti. Dok nisu pronadjeni materijali za presvlačenje metala , one su bile jedino rešenje.
 • Iako estetski inferiorne,u funkcionalnom smislu bile su potpuno dobre, a i u biološkom čak i bolje od današnjih estetskih kruna, jer je brušenje zuba bilo mnogo manje.
 • Kako je nekad zlatni standard zaista bilo zlato sa svim svojim pozitivnim osobinama koje ima na organizam, nije čudo što su se ovakve krune dugo izradjivale.
 • Danas ih radimo samo u slucaju da se zub ne vidi,a obimnim brušenjem bi ugrozili vitalitet zuba.
 • Radile su se od zlata ali i od neplemenitih legura.
 • Metelokeramičke krune imaju kapicu od metala,koja je sa svih strana oblozena keramikom.
 • Estetski u potpunosti imitiraju zub.Danas se najčešće izradjuju zbog svoje izdržljivosti, ali i estetike i pristupačne cene.Cena metalokeramičkih kruna, koje koriste neplemenite metalne legure, je ta koja je bar na našim prostorima gotovo potpuno istisnula zlato,mada se i ono moze oblagati keramikom.
 • Upotreba zlata je svedena na slučajeve gde je njegova upotreba neophodna, kao što je izrada teleskop proteza livenih nadogradnji ispod nivoa desni.
 •  Cele keramičke krune, kao zadnja estetska revolucija u protetici  su gotovo klanjanje prirodnoj estetici Potpuno uspelo imitiranje prirodnih zuba  a sve zahvaljujući sposobnosti keramike da propušta svetlost kao i prirodni zubi.

MOSTOVI

zubni mostovi             Zubni most je  protetska konstrukcija  koja koristi preostale zube, da nose one koji nedostaju. U slučaju kad nedostaju jedan, dva ili više zuba, a bezubi  prostori su sa obe strane ogradjeni prirodnim zubima, možemo uraditi most, te tako nadoknaditi nedostajuće zube

Nisu svi zubi dobri nosači, niti je svaki raspored bezubih prostora, pogodan za izradu mostova. Odluku o tome svakako mora da donese stomatolog.

Mostovi se danas najčešće rade od metalokeramike, manji mostovi se mogu raditi i od cirkonijum keramike.

KAKO SE RADE KRUNICE I MOSTOVI

krunice-mostovi            Zubi se prethodno moraju pripremiti da bi se na njih navukla kruna ili most. Zubi se bruse da imaju blago koničan oblik.Sa svih strana se uklanja onoliko zubne substance, koliko zahteva budući rad(što zavisi od vrste materijala).

Ova intervencija se naravno izvodi u lokalnoj anesteziji. Po završenom brušenju, uzima se otisak,koji se dalje šalje u zubnu tehniku gde se zubi prave. Pacijent u se rade i privremene krune koje se privremeno lepe na zube, dok ne bude gotov rad. Osnovni zadatak, privremenih kruna je da zaštiti brušeni zub od spoljašnjih uticaja ali i od izrastanja, naime one čuvaju visinu zagrižaja.

 • Obično pacijent dodje na tri probe do završetka rada.
 • Na probama stomatolog proverava i koriguje odnos budućeg rada, sa brušenim zubima, sa desnima sa susednim zubima kao isa zubima susedne vilice. Proverava se boja, oblik budućih zuba, njihov celokupni izgled, kao i odnos sa mekim tkivima usta, jezikom, obrazima, usnama. Posebno bitno je dobro uravnotežiti kontakte medju zubima gornje i donje vilice.
 • Gotov rad se za brušene zube cementira specijalnim lepkovima.

cirkularni-most

BEZMETALNE KRUNE

metalokeramicke-krunice

 • Bezmetalne krune su visokovredne estetske nadoknade. Po svim fizičkim osobinama su najpribližnije prirodnim zubima. Za razliku od venira rade se u slučajevima većih oštećenja prednjih zuba. Koriguju oblik i boju zuba, a mogu se korigovati i blage položajne anomalije. Zubi se bruse 0,5-1 mm za razliku od metalokeramičkih kruna gde se brusi 1,5-2 mm. Što je u biološkom i profilaktičkom smislu od presudnog značaja za zdravlje zuba nosača. Visoka estetska vrednost ovih nadokknada potiče od fizičkih osobina materijala od kojih se izradjuju, a to su cirkonijum, litijum-disilikatna keramika, presovana keramika itd. Svi ovi materijali su svetlosno propuštajući kao i prirodni zubi, te su posebno pogodni i u situacijama kad se ne rade svi prednji zubi, mada moram reći da simetrija nije nigde možda toliko bitna ili vidna kao što je u slučaju zuba.
 • Kako se vremenom desni prirodno povlače, ne postoji bojazan da će se videti metalni rub, kao kod metalokeramičkih kruna.
 • Trajnost je takodje duža nego kod metalokeramičkih kruna, upravo zbog estetske superiornosti.
 • Garancija na ove krune je deset godina.

VENIRI – KERAMICKE FASETE

 • Najvrednije zubne nadoknade koje trenutno postoje u biološkom i estetskom smislu  su keramičke fasete ili viniri.
 • Indikovani su obično za izradu gornjih prednjih zuba. Postavljaju se samo na spoljašnju stranu zuba.
 • Ovo su biološki vredne nadoknade jer je priprema zuba minimalna.Naime skida se samo 0,3 do 0,5 mm zubne supstance s prednje strane zuba(za metalokeramiku se skida 1,5 do2.0 mm sa svih strana zuba).
 • Koriste se za korekciju boje i oblika, a redje nepravilnosti položaja zuba.Materijal koji se koristi, je top kvaliteta,u smislu trajnosti, biokompatibilnosti i prirodnosti.
 • Najčešće se koriste, cirkonija, aluminijum-disilikatna keramika e-max presovana keramika itd.

veniri

 • Sa minimalnom intervencijom na zubima ,možete dobiti ono što ste oduvek želeli. Ovo je nadoknada kojom se može postići najviši estetski nivo.
 • Garancija za ove nadoknade je 10 godina, ali samo ako bočno ostane ista situacija kao u momentu postavljanja vinira (ako pacijent ne vadi bočno zube ili ako izvadjene zube odmah nadoknaadi mostovima).
 • Naša stomatološka ordinacija bazira svoju praksu na stomatološ – koj protetici. Izradjujemo sve vrste protetskih nadoknada.

METALOKERAMICKE  KRUNE I MOSTOVI

 • Metalokeramičke krune kao solo nadoknade služe da zamene nedostajuće zubne površine jednog zuba.
 • Rade se kad je potrebno korigovati oblik, položaj, boju zuba, a najčešće se rade zbog velike kariozne destrukcije koju nije moguće sanirati plombom.
 • Estetski i funkcionalno potpuno imitiraju prirodne zube. izuzetno je trajan rad.

METALOKERAMICKI MOSTOVI

metalokaramicki-mostovi

 • Izradjuju se kod nedostatka jednog ili više zuba, kad raspored preostalih zuba omogućava da se na njih putem kruna naslone zubi koji nedostaju.
 • Preostali zubi se bruse, prvo se radi metalna konstrukcija na koju se kasnije slaže i peče keramika. Rad se trajno cementira – ne skida se. Po komforu i profilaktičkim svojstvima, a u slučaju dobro postavljene indikacije rad je trajan i sprečava dalje propadanje oralnih tkiva.
 • Valja spomenuti dileme koje se javljaju oko prekomernog žrtvovanja tvrdih zubnih tkiva, ako su zubi nosači već pod plombama, mnogo bolje ih je staviti ispod krune jer ona zatvara zub sa svih strana i u uslovima dobre oralne higijene nema bojazni da će se zub kvariti.
 • Ukoliko su nosači potpuno zdravi, procenjuje se da li je narušena ravnoteža medju silama koje deluju u ustima,  pa se na osnovu toga postavlja indikacija .
 • Ukoliko ravnoteža nije narušena što je retko , ne mora se ništa raditi. Ukoliko je ravnoteža narušena – zubi se naginju, isplivavaju u bezubi prostor suprotne vilice – nedostajući zubi se moraju nadoknaditi.

VIZIL-PARCIJALNE SKELETIRANE PROTEZE

 • Izradjuju se kod pacijenata koji imaju malo svojih zuba tako da se ne mogu raditi mostovi  ili kao prelazne proteze kad se planira rad na implantima  posle režanj operacije…

SKELETIRANE-PARCIJALNE PROTEZE

 • Ovo su trajne proteze koje predstavljaju najbolje proteze u konvencionalnoj protetici. Njihova vrednost je u njihovoj profilaktičkoj ulozi. Naime, one uz pomoć pažljivo odabranih elemenata mogu da iskoriste preostale zube za prenos sila žvakanja čime čuvaju kost od prevelike resorpcije.
 • Ovde je trenutak kad nešto treba reci o parodoncijumu.

zub

 • Aktivni elementi su periodontalna vlakna i gingiva. Periodontalna vlakna vezuju cement korena zuba sa jedne strane sa viličnom kosti sa druge strane. To su neelastična vlakna. Izuvijana su. Kada tokom žvakanja opteretimo zub, on se utiskuje u svoju koštanu čašicu, periodontalna vlakna se zatežu, i vuku koštane zidove. Ova sila vuče, koja nije mala i na jednoj šestici može iznositi i 600 kg, deluje stimulativno na kost, koja se stalno pod tim uticajem nanovo stvara i zgušnjava.
 • Uloga gingive ili desni u ovom sistemu,je zaštitna. Naime spoj gingive sa zubom predstavlja branu prodoru infekcije u periodontalni prostor.
 • Sada je jasno da jedino prisustvo prirodnog zuba , i njegovo pravilno opterećenje u funkciji, održavaju, volumen i kvalitet kosti u izvornom obliku.

ŠTA SE DESAVA KAD IZVADIMO ZUB

 • Po vadjenju zuba u procesu zarastanja  a i pod uticajem veoma jakih mišića jezika, obraza i usana, za dva meseca se izgubi jedna trećina prvobitne kosti. Kako je prosečna dužina korena oko12 mm, uovoj fazi gubimo oko 4mm kosti. U sledećih godinu dana izgubi se ukupno pola od početnog volumena kosti.
 • Kasnije ovaj proces i dalje teče ali sporije.

proteza

 • Skeletirana ili vizil proteza, je tako isplanirana da koristi maksimalno preostale zube za prenos pritiska žvakanja. Ona ima elemente, kao što su razni nasloni, namenske frezovane krune, atečmene. Svi ovi elementi se oslanjaju na preostale zube. Što je veći broj preostalih zuba to će biti i veći prenos pritiska preko njih, veća je stimulacija kosti pa se ona dugo održava u prvobitnom obliu. Ostali deo pritiska, svakako mora da podnesu meka tkiva usne duplje.

metalni-most

 • Ako nema uslova za implante, vizil proteza sa pažljivo isplaniranim elementima je svakako najbolje rešenje.

vizil-zubi

AKRILATNE PROTEZE

 • Kao trajno rešenje rade se samo kod totalne bezubosti.Ove proteze se u potpunosti oslanjaju na meka tkiva usne duplje, koja nisu predodredjena da trpe velike pritiske. Kost dobro podnosi vuču, ali ne i pritisak.
 • Iako svesni lošeg uticaja ovih proteza na noseća tkiva u ustima, izradjujemo ih da bi smo pre svega zaštitili ostale organe i sisteme.
 • Pacijentu vraćamo prirodni izgled, u najvećoj meri vraćamo funkciju, omogućavamo normalan rad organa za varenje,štitimo vilični zglob, omogućavamo socijalnu rehabilitaciju, posebno mladjih osoba.
 • Ako ove proteze i možemo nekako podeliti, dozvolite mi da ustanovim podelu na

                                                               GORNJU totalnu protezu i

                                                               DONJU totalnu protezu.

 • Ovu podelu sam napravila na osnovu iskustava pacijenata nosioca totalnih proteza.
 • I dok se na gornju protezu 90% pacijenata veoma brzo adaptira, sa donjom protezom to ide malo teže.
 • Gornja proteza ima veliku površinu, kojom se oslanja na meka tkiva. Zato je ona stabilnija, ima veću silu adhezije za tegment, a i okružena je relativno nepokretnim strukturama (nepce).
 • Donja proteza  ima tri puta manju povrsinu na koju se naslanja od gornje proteze, a treba je postaviti izmedju struktura koje su veoma pokretne (jezik, obrazi, usne). Uz sve ovo, sluzokoža koja prekriva tkiva bezubih predela u donjoj vilici je tanja i osetljivija, pa samim tim i podložnija povredama.Resorpcija kosti u donjoj vilici je takodje izraženija, zbog uticaja jezika i obraza, tako da često i nemamo greben za postavljanje proteze.
 • Shodno svemu ovome, na stomatologu je da precizno definiše veličinu protezne baze u okvirima funkcionalnih ograničenja, (u prevodu da se proteza ne odiže u toku izvodjenja umerenih funkcija).
 • Na pacijentu je da nauči da nosi protezu,i zato često svojim pacijentima kažemo
 •  Donja proteza se nosi glavom a ne ustima.
 • Ako su uslovi takvi da je procena loša po stabilnost i nošenje donje totalne proteze, izlaz postoji.
 • To su mini implanti koji se uvek mogu ugraditi u prednji deo donje vilice.

akrilna-proteza

TOTALNE PROTEZE NA IMPLANTIMA

 • totalne-proteze-implantiPrvi implanti koji su bili ugradjeni služili su za pridržavanje i stabilizaciju donje totalne proteze. Procena je da više od 30% pacijenata ne može da nosi donju protezu. Zbog već spomenutih razloga, mala baza, pokretna okolina, nežna sluzokoža, donja proteza je nekad nemoguća misija. Saznanje da i kad je resorpcija kosti uznapredovala,dovoljno kosti za implantaciju ima u prednjem delu donje vilice,omogućila je izradu proteze pridržavane implantima. Ovo je jako komforno rešenje,
 • Ugradjuju se mini implanti,obično 4,koji su jednodelni. Završavaju se kuglicom koja se vidi u ustima. Sa druge strane na samoj protezi se izradjuju ležišta za ove kuglice. Proteza se lako postavlja na ove kuglice,ali se ne može lako skinuti.
 • Vrednost ovog rada je pre svega u vraćenoj funkciji. Naime dok je sa običnom protezom efikasnost žvakanja oko 25%, sa implantatno nošenom protezom se kreće od 70-90%.
 • Nema bojazni da će proteza ispasti dok govorite, kašljete, jedete. Vraćena estetika.
 • Cena ovog rada (osnovna varijanta) je oko 1500 EUR.